OBECNÁ DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PROVOZU TANEČNÍCH LEKCÍ

∞ Podmínkou pro vstup na taneční lekci je bezpříznakovost. Je nutné, aby se u Vás nebo Vašeho dítěte neprojevovaly v aktuální době a v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění, jako je horečka, kašel, nealergická rýma, nachlazení, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
∞ Při podezření na uvedené zdravotní potíže u sebe nebo svého dítěte, nechoďte a neposílejte své děti na taneční lekci. Toto pravidlo platí i standardně, v této situaci však nabývá na větší důležitosti.
∞ Vezměte si svou vlastní lahev nebo pití, užívání skleniček se dočasně ruší. Na lahve bude určeno vyhrazené místo, kde si je budete odkládat.
∞ O nošení roušek prosíme i ve společných vstupních prostorách. Bylo prokázáno, že látkové roušky jsou velmi účinným prostředkem proti SARS-CoV-2. Většinově se totiž šíří kapénkově na kapénkách větších než 5 mikrometrů a roušky je zachycují.
∞ Vezměte si svou vlastní karimatku a ručník.
∞ V prostoru studia je potřeba mít roušku, kterou nemusíte mít při pohybové nebo taneční aktivitě.
∞ Je nutné dodržovat mezi sebou 2 m rozestupy.
∞ Nově bude interval mezi lekcemi v sále alespoň 10 min.

PŘED LEKCÍ

∞ Na lekce přijďte načas, ne příliš brzy, nejlépe 5 min před zahájením lekce.
∞ Každý tanečník i lektor je povinen před vstupem do sálu si dezinfikovat ruce. Stejně tak při odchodu. Při vstupu do studia použijete dezinfekci, boty uložíte do botníku a své věci si uložíte na předem vyhrazené místo.
∞ Prosíme, ať tanečníci přijdou již převlečení do oděvů, ve kterých budou tančit. Šatnu s ohledem na vládní nařízení nebude možné využívat nejméně do 25. května.
∞ Vstup do tanečního sálu bude umožněn pouze účastníkům lekce, nikoli doprovázejícím osobám.

BĚHEM LEKCE

∞ Doporučujeme, aby tanečníci byli vybaveni i pro účely taneční lekce a pohybu ve společných prostorách rouškami či jinou ochranou úst a nosu.
∞ Dokud nebude sděleno jinak, je povinné, aby lektorka měla roušku. V rámci zvýšení hygieny doporučujeme roušky i dětem a tanečníkům, jejichž nošení není však povinné během lekce.
∞ Taneční a pohybové aktivity budou realizovány tak, aby v nich byly minimalizovány párové a kontaktní prvky.
∞ Je nutné dodržovat mezi sebou 2 m rozestupy.
∞ V provozu budou WC, ovšem lektorka bude na ně tanečníky pouštět v případě potřeby pouze jednotlivě, aby byly zachovány hygienické normy a bezpečný odstup.
∞ V tanečním sále bude zajištěna zvýšená hygiena. Před a po každé lekci budou prostory tanečního sálu důkladně vyvětrány, aby se pročistil vzduch v prostoru, a bude zajištěna pravidelná dezinfekce podlahy a všech povrchů, s nimiž mohou tanečníci přijít během lekce do kontaktu (např. baletní tyče, kliky apod.)

PO LEKCI

∞ Lektorka opět dohlédne na dezinfekci rukou u všech tanečníků při odchodu.
∞ Pokud použijete naše pomůcky, je potřeba je před a po cvičení řádně vydezinfikovat dezinfekcí, která je v sále.
∞ Buďte prosím ke všem ohleduplní, taneční sál opouštějte co nejdříve a zbytečně se zde nezdržujte.


Podmínky členství | Ochrana a zpracování osobních údajů "GDPR"

Spolupráce:

U Klujů Svět energie Agamu ProductionSpravuje Libor Znebejánek

© 2022 | www.easy-dance.cz