3týdenní bezplatný program Relaxační metody pro děti mladšího školního věku ve věku 6-12 let je realizován v rámci bakalářské práce s názvem Legitimizace vybraných relaxačních metod v rámci tanečně pohybové terapie u dětí mladšího školního věku.


Podmínky a informace o programu Relaxační metody pro děti:

– Zákonný zástupce dítěte (rodič dítěte) vyplní před zahájením programu Souhlas se zpracováním osobních údajů „GDPR“ a Souhlas s účastí dítěte ve výzkumném šetření v rámci bakalářské práce.

– Děti na začátku programu vyplní první dotazník. Menším dětem mohou pomoci jejich rodiče.

– V průběhu 3 týdnů dostanou děti pravidelně každé pondělí, čtvrtek a sobotu email s instrukcemi a činnostmi pro dané dny.

– Na konci programu vyplní děti druhý dotazník. Opět mohou menším dětem pomoci jejich rodiče.

– Účast ve výzkumném šetření je dobrovolná a anonymní.

– V žádném případě se neklade důraz na výkon nebo striktní plnění všech úkolů nebo činností. Významným faktorem pro děti je pozitivní přístup, nadšení a prožitek. Důležitým činitelem jsou také rodiče, kteří by měli děti motivovat, naslouchat jejich emocím či pocitům a podporovat jejich snahu.

Přihláška do programu Relaxační metody pro děti:


Podmínky členství | Ochrana a zpracování osobních údajů "GDPR"

Spolupráce:

U Klujů Svět energieSpravuje Libor Znebejánek

© 2021 | www.easy-dance.cz