Na lekcích se děti učí základní taneční průpravu, kde si osvojují správné držení těla a učí se vnímat hudbu a rytmus. Výuka základů baletu a gymnastiky probíhá s ohledem na možnosti a dispozice dětí. Lekce děti vedou k vyjadřování různých pocitů a vjemů tancem a pohybem. Důraz je kladen také na kreativní stránku v tanci a schopnost improvizace, tzv. volný styl.

[erforms id=“2609″]

Děti 4-5 let
taneční, baletní a gymnastická přípravka
 

1x týdně

  1700,-

čtvrtek: 15:00 – 15:50


Odesláním přihlášky souhlasíte s
Podmínky členství v taneční skupině Easy Dance
Ochrana a zpracování osobních údajů „GDPR“

Facebook
Instagram