Pro platbu kurzů a lekcí využijte prosím bankovní převod na číslo účtu 1223035002/2700. Do poznámky k platbě uveďte den kurzu + jméno a příjmení. Variabilní symbol jako datum narození (např. datum narození 27. 02. 2007 – 27022007). Konstantní symbol jako věk. 

V případě zájmu o fakturu nám prosím napište na info@easy-dance.cz, uveďte nám vaše fakturační údaje (jméno, adresa bydliště) a my vám obratem vystavíme fakturu. 

Taneční a pohybové lekce pro děti


Předškolní děti Taneční a pohybová přípravka 3-5 let: Děti se učí základní prvky
kreativního pohybu a základní pohybové a rytmické návyky. Objevují různé druhy pohybu,
jeho sladění s hudbou, rozvíjí svoji motorickou koordinaci a jednoduchými pohybovými
prostředky se učí vnímat a ovládat svoje tělo a mysl. Lekce vycházejí ze
základní metodiky tance, zaměřené především na rozvoj pohybové koordinace a
rytmického cítění. Využívá se spojení hry, tance, fantazie a tvořivosti.


Předškolní děti Tanec, balet, gymnastika 4-6 let: Na lekcích se děti učí základní taneční
průpravu, kde si osvojují správné držení těla a učí se vnímat hudbu a rytmus. Výuka
základů baletu a gymnastiky probíhá s ohledem na možnosti a dispozice dětí. Lekce děti
vedou k vyjadřování různých pocitů a vjemů tancem a pohybem. Důraz je kladen také na
kreativní stránku v tanci a schopnost improvizace, tzv. volný styl.


Školní děti/1. stupeň Art Show Contemporary Dance 7-10 let: Tanečně pohybové lekce pro děti od 7
do 10 let zaměřené na taneční styly jako je Art Dance, Street Dance, Show Dance.
Všeobecná taneční průprava dává dětem základy v tanci a je důležitá pro další specifické
taneční styly. V kurzu děti rozvíjí hrubou motoriku, schopnost koordinace a správné držení
těla. Důraz je kladen na kreativní a dramatickou stránku v tanci a schopnost improvizace,
tzv. volný styl. Děti se také učí správným pohybovým návykům zábavnou a interaktivní
formou pomocí pohybových a tanečních her.


Školní děti/2. stupeň Art Show Contemporary Dance 11-15 let: Taneční lekce pro děti školního věku 11-15 let. Kurz se zaměřuje na taneční, baletní, gymnastickou a akrobatickou průpravu. Děti se učí taneční
styly jako je balet, jazz, moderní scénický tanec a současný tanec. Důraz je kladen také na
kreativní a hereckou, dramatickou stránku v tanci a schopnost improvizace, tzv. volný styl.
V kurzu se učí technika a choreografie.


Taneční přípravka děti 7-11 let: Taneční lekce pro děti ve věku 7-11 let přípravného
charakteru. Všeobecná taneční průprava dává dětem základ v tanci a je důležitá pro další
specifické taneční styly. Přípravka vede děti ke správným pohybovým návykům, propojení
veškerých tanečních technik jako je Art Dance, Show Dance, Street Dance, společenské a
latinsko-americké tance, gymnastická a baletní průprava a dramatická výchova.


Taneční přípravka děti 12-15 let: Taneční lekce pro děti ve věku 12-15 let přípravného
charakteru. Všeobecná taneční průprava dává dětem základ v tanci a je důležitá pro další
specifické taneční styly. Přípravka vede děti ke správným pohybovým návykům, propojení
veškerých tanečních technik jako je Art Dance, Show Dance, Femme Street Dance,
společenské a latinsko-americké tance, gymnastická a baletní průprava a dramatická
výchova.


Jóga pro děti: Lekce pro děti zaměřená na protahovací pozice a prvky z jógy hravým a
snadno zapamatovatelným způsobem, který rozvíjí koordinaci těla, rovnováhu a správné
držení těla. Vede děti ke správným pohybovým a dechovým návykům, podporuje
soustředění a navozuje psychické uvolnění.


Relaxační lekce pro děti: Komplexní relaxační program pro děti, kde budou prožívat
skrze své emoce, pocity a tělo. Děti prožijí cestu, kde je čekají různé relaxační techniky,
meditace, tanec a improvizace, imaginace a všelijaká fantazijní místa.


Taneční, kondiční a pohybové lekce pro dospělé


Body Form Dance: Tanečně kondiční lekce se zaměřením na posilování středu těla a
zpevnění problémových partií prostřednictvím tance. Na lekcích se pracuje s vlastní vahou
nebo se využívají posilovací pomůcky a různé techniky, jako je například Kickbox, Aerobik,
latinsko-americké nebo africké tance.


Contemporary Dance: Tanečně pohybové lekce jsou zaměřené na techniku moderního
tance, improvizaci, práci s imaginací v tanci, správné protažení těla a využití těla jako
přirozeného nástroje k pohybu. Náplní lekcí je moderní scénický tanec, současný tanec,
improvizace a relaxace, floorwork (vztah těla se zemí), protažení a posílení centra těla
nebo kontaktní improvizace.


Contemporary Lyrical Jazz: Taneční lekce představují jeden z nejmladších tanečních
stylů spojující techniky contemporary – současného tance, baletu a jazzu. Prvky tradičních
technik, zejména klasického a moderního baletu (relevé, plié, arabesky, piruety, skoky)
kombinují volnější techniky Contemporary Dance. Styl zařazující prvky floorwork – práce
na zemi a více využívající kreativitu v pohybu, kde je důležitým prvkem také výraz –
vyjádření pocitů a emocí na dané téma choreografie či hudby. Čekají tě dynamické
choreografie v kombinaci s taneční improvizací. Tančí se na hudbu stylů House, Pop,
R’n’B nebo na moderní instrumentální skladby umělců jako jsou například Ludovico
Einaudi a Ólafur Arnalds. Každý trénink bude začínat společným nebo individuálním
rozcvičením, zahřátím a protažením (30 min). V rámci společného rozcvičení se zaměříme
na trénink flexibility, mobility a celkového zlepšení pohybového rozsahu. Následovat bude
nácvik krátkých vazeb (30-45 min), v rámci nichž se budeme věnovat tréninku jednotlivých
tanečních technik, izolovaných pohybů a principů práce s tělem. Závěrečná část lekce
(45-60 min), kterou nazýváme “session”, pak bude věnována nácviku choreografie
kombinující všechny procvičované prvky s prvky improvizace a nabízející také možnost
kreativně se podílet na celkové atmosféře pohybu a tance.


Protahování a dech: Na lekcích se čerpá z prvků jógy a pilates spolu s relaxačními
technikami a metodami. Pracuje se s hranicemi a vahou našeho těla a efektivně se
zapojují různé dechové techniky.


Jóga: Lekce jógy podporují správné držení těla, zpevňují centrum těla, zvyšují koordinaci,
flexibilitu a pružnost celého těla. Vedou k relaxaci těla a mysli. V józe nalézáme svou
vlastní cestu a autentičnost.


Flow Yoga: Flow jóga je založena na plynulém přechodu mezi jednotlivými pozicemi v
souladu s dechem. Na lekcích jsme svým vlastním dechem unášeni z jedné pozice do
druhé. Tím dochází k plnému propojení těla i mysli a k intenzivnějšímu zážitku ze
samotného cvičení a protahování. Správné prodýchání každé pozice nám umožňuje
uvědomit si a důkladně procítit spojení pohybu a dechu. Při prožitku flow zapomínáme na
sebe samé, přestáváme vnímat čas a splýváme s pohybem a dechem, ke kterému je
upřeno naše vědomí. Pojem a koncept flow neboli plynutí pochází od představitele
pozitivní psychologie profesora Mihaly Csikszentmihalyi.


Power Yoga: Dynamické lekce jógy v rytmu dechu a svých vlastních pocitů s cílem
protáhnout se, posílit celé tělo, prokrvit tkáně a vnitřní orgány a zároveň redukovat stres a
napětí. Power Yoga zatěžuje souměrně svaly celého těla v koncentrovaném provádění
jednotlivých pozic. Zlepšuje se flexibilita a síla těla, zachovává se přirozená hybnost
kloubů, zlepšuje se hybnost a pružnost páteře. Lekce rovnoměrně rozvíjí a zlepšují
psychickou a fyzickou kondici.


Relax Yoga: Lekce relaxační jógy jsou vedeny v pomalejším tempu se zaměřením na
dechová cvičení, která pomáhají odbourávat pocity napětí a stresu v těle. Zaměřujeme se
na příjemné protažení jednotlivých svalových partií a zlepšení pohyblivosti kloubů. K
navození relaxační atmosféry používáme vonné oleje, svíčky, vonné tyčinky a relaxační
hudbu.


Femme Latino Dance: Taneční styl pro ženy podtrhující ženskost, energičnost, svůdnost
a sebevědomí. Taneční lekce jsou kombinací různých tanečních latinsko-amerických a
kabaretních stylů jako je Salsa, Bachata, Merengue, Cha-Cha, Jive, Samba, Rumba,
Burlesque, Flirt Dance, a pro které jsou typické ženské pohyby.


FullBody trénink: Náplní tréninků je rozcvička, mobilizační cvičení a dynamický strečink.
Hlavní částí lekce je posilování středu těla, nohou a paží s cílem zapojit komplexní cviky
jako formu budování všeobecné kondice. Tréninky jsou vhodné pro ženy i muže, kteří
chtějí budovat fyzickou kondici, posílit a zpevnit celé tělo.

Facebook
Instagram