Tanečně pohybové lekce pro děti od 5 do 8 let zaměřené na taneční styly jako je Art Dance, Street Dance, Show Dance. Všeobecná taneční průprava dává dětem základy v tanci a je důležitá pro další specifické taneční styly. V kurzu děti rozvíjí hrubou motoriku, schopnost koordinace a správné držení těla. Důraz je kladen na kreativní a dramatickou stránku v tanci a schopnost improvizace, tzv. volný styl. Děti se také učí správným pohybovým návykům zábavnou a interaktivní formou pomocí pohybových a tanečních her.


Facebook
Instagram