Děkujeme, že jste si před zahájením kurzů přečetli následující informace týkající se členství a dalších podmínek v taneční škole a souhlasíte s tímto obsahem.

 • První zkušební lekce je zpoplatněna částkou 50 CZK pro taneční lekce pro děti a 75 CZK pro taneční lekce pro dospělé.
 • Kurz je otevřen při min. počtu 4 účastníků.
 • Kurzy sezóny 2021/2022 jsou zahájeny 13. 09. 2021 a končí 24. 6. 2022.
 • První pololetí má celkem 18 týdnů výuky tance a probíhá od 13. 09. 2021 do 31. 1. 2022.
 • Druhé pololetí má celkem 18 týdnů výuky tance a probíhá od 14. 02. do 24. 06. 2022.
 • Tréninky neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin dětí, rodiče a členové taneční školy jsou o tom předem informování na začátku školního roku. Státní svátky a školní prázdniny ve školním roce 2021/2022: 28. září, 28. října, 27. – 29. října, 17. listopadu, 23. prosince – 2. ledna, 4. února, 7. – 13. března, 14. – 15. dubna, 18. dubna, 1. května, 8. května
 • Platba jednotlivých lekcí je možná pouze u vybraných kurzů vypsaných v aktuálním pololetí.
 • Je možné zakoupit permanentku na 5 nebo 10 lekcí pouze na vybrané kurzy. Tato permanentka je nepřenosná a lze ji využít pouze na daný kurz. Na permanentku se nevztahuje náhrada zameškaných lekcí.
 • V případě zdravotního omezení dítěte má zákonný zástupce dítěte povinnost podat informace vedoucímu a trenérovi taneční skupiny ještě před nástupem do kurzu a předat mu lékařské potvrzení o nynějším zdravotním stavu či omezení. V opačném případě vedoucí ani trenér nezodpovídá za zdravotní stav účastníků na kurzu.
 • Vedoucí a trenér mají právo zrušit trénink v období přenosného virového onemocnění, karantény nebo z nutných důvodů technických nebo provozních.
 • Vedoucí nebo trenér je oprávněn zrušit jednotlivou lekci výuky tance bez nároku na náhradu, a to z objektivních, zejména technických a provozních důvodů, nebo v neodkladných případech ze strany vedení základní školy, kde probíhá výuka tance.
 • Informace a změny tréninků jsou vždy rozesílány přes email nejpozději den předem a přes SMS zprávu nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce.
 • Rodiče, zákonní zástupci dítěte nebo tanečníci starší 18 let mají povinnost omlouvat neúčast na tréninku před lekcí v SMS zprávě nebo den předem emailem vedoucímu.
 • Vedoucí taneční skupiny ani trenér nezodpovídají za cenné věci.
 • Na dětských kurzech není povolena přítomnost rodičů. Rodiče mohou nahlédnout posledních 5-10 minut před koncem tréninku. V období povinnosti nošení ochrany úst a nosu není povolen vstup rodičů do tanečního sálu.
 • V případě obsazení kapacity kurzu může vedoucí nebo trenér přesunout a doporučit nové zájemce do jiného kurzu.
 • V případě naplnění soutěžního týmu dle úrovně pokročilosti si vedoucí nebo trenér vyhrazuje právo odmítnout tanečníky nebo nové zájemce.
 • V době příprav na soutěžní sezónu má vedoucí a trenér právo kdykoliv změnit pozice hlavních a náhradních tanečníků v soutěžní choreografii.
 • Sraz tanečníků je vždy 5 minut před zahájením lekce před tanečním sálem.
 • Tanečníci mají povinnost nosit na tréninky odpovídající tréninkové oblečení, taneční obuv (která netvoří černé šmouhy a rýhy na podlaze), upravené a stažené vlasy a uzavíratelnou láhev s neperlivým nápojem.
 • Vedoucí a trenér zodpovídá za členy týmu pouze v  čase výuky ve vyhrazených prostorách tanečního sálu, třídy nebo tělocvičny. Vedoucí ani trenér nezodpovídá za členy mimo vyhrazené prostory tanečního sálu, třídy nebo tělocvičny.
 • Vedoucí nebo trenér má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat lekci nebo se bude nevhodně chovat k ostatním tanečníkům, nebo pokud nebude respektovat trenéra. V případě této skutečnosti bude ihned informován zákonný zástupce dítěte.
 • Členové taneční školy jsou při nástupu do tanečního kurzu poučeni o bezpečnosti při výuce na začátku daného pololetí.
 • Všem doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění pro případ úrazu.

Evidence úrazů:

 • Tanečník je povinen neprodleně nahlásit svému trenérovi a vedoucímu úraz.
 • Kniha úrazů je uložena u vedoucího a je potřeba zapsat vzniklý úraz nejpozději do 24 hodin.


Platební podmínky:

 • Platba za 1. pololetí probíhá nejpozději do 30. 1. 2021.
 • Platba za 2. pololetí probíhá nejpozději do 21. 2. 2022.
 • Platba je možná pololetně za celý kurz obsahující 18 lekcí. U vybraných kurzů je možná platba čtvrtletně za 9 lekcí.
 • V případě jednorázových workshopů a jednotlivých lekcí probíhá platba předem na účet a musí být uhrazena nejpozději 5 pracovních dnů před danou událostí.
 • V případě využití Multi Club karty je sleva 20 % u kurzů pro děti nebo 25 % u kurzů pro dospělé platná pouze u vybraných kurzů při předložení karty.

Forma platby:

 • Platba za kurzy se hradí přes bankovní účet číslo 1223035002/2700, kde je potřeba uvést kurz + jméno a příjmení + variabilní symbol jako datum narození (např. datum narození 27. 2. 2007 – 27022007).
 • Platba v hotovosti není možná.
 • Platba za startovné na soutěže se hradí podle pokynů v emailu, buď v hotovosti, nebo přes bankovní účet.

Storno podmínky:

 • Zákonnému zástupci nebo tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného v případě onemocnění, vážného úrazu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Je ale možné za sebe najít náhradu jiného zájemce.
 • V případě zrušení rezervace 48 hodin včetně a méně před jednorázovým workshopem nebo jednotlivou lekcí činí storno poplatek 100 % z celkové ceny a platba se nevrací.
 • Pokud za sebe najdete náhradu, vrací se 100 % z celkové ceny workshopu nebo jednotlivé lekce.

Neúčast / nevyužité / přerušené lekce:

 • V případě nevyužité lekce máte právo na náhradu 3 lekcí za jedno pololetí na jakémkoliv kurzu vypsaném v aktuálním pololetí.
 • V případě dětských kurzů si může lekci nahradit i rodič v jakémkoliv kurzu pro dospělé a to nejvýše 3 lekce za jedno pololetí.
 • V situaci karantény máte nárok na náhradu lekcí v jakémkoliv kurzu vypsaném v aktuálním pololetí.
 • U permanentek není možná náhrada.
 • V situaci zrušení tanečních kurzů z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebo karantény budou lekce nahrazeny v nejbližším možném termínu. Kurzovné nelze vracet. V této situaci rovněž není možné převádět zrušené a uhrazené lekce do další taneční sezóny nebo pololetí.

Permanentky:

 • Permanentky na 5 nebo 10 lekcí lze využít pouze na vybrané kurzy v aktuálním pololetí.
 • Platba probíhá pouze přes bankovní účet.
 • Na permanentky se nevztahuje sleva Multi Club karty.
 • Náhrada není možná. Můžete ale za sebe najít jiného zájemce.
 • Permanentka je nepřenosná na jiného zájemce o kurz.

Podmínky členství | Ochrana a zpracování osobních údajů "GDPR"

Spolupráce:

U Klujů Svět energie Agamu ProductionSpravuje Libor Znebejánek

© 2022 | www.easy-dance.cz