Děti se učí základní prvky kreativního pohybu a základní pohybové a rytmické návyky. Objevují různé druhy pohybu, jeho sladění s hudbou, rozvíjí svoji motorickou koordinaci a jednoduchými pohybovými prostředky se učí vnímat a ovládat svoje tělo a mysl. Lekce vycházejí ze základní metodiky tance, zaměřené především na rozvoj pohybové koordinace a rytmického cítění. Využívá se spojení hry, tance, fantazie a tvořivosti.


Závazná přihláška do kurzu Taneční Skupiny Easy Dance

Odesláním přihlášky souhlasíte s

Podmínky členství v taneční skupině Easy Dance
Ochrana a zpracování osobních údajů „GDPR“